Õpime mitmes keeles


Küsitlus on mõeldud Eesti Lugemisühingu konverentsi ettevalmistusena.

Hea kolleeg!
Mitmes keeles elamine ja õppimine hakkab muutuma järjest ilmsemaks paratamatuseks. Milliseid võimalusi ja probleeme sellega kaasneb? Kes ja kus on toredaid kogemusi saanud?
Palun leia aega vastata meie küsimustikule. Selle teema arutelu jätkame Eesti Lugemisühingu konverentsil "Igal linnul oma laul" 15. juunil 2018.

Ankeedis on 13 küsimust.
  Privaatsuse märge
See ankeet on anonüümne.
Kirje, mis hoiab Teie vastuseid, ei sisalda mitte ühtegi Teid identifitseerivat tunnust, kui muidugi ankeedis pole seda eriküsimusega küsitud. Kui olete kasutanud identifitseerivat võtit, et leida üles ankeet ja jätkata vastamist, siis seda identifitseerivat tunnust ei hoita ankeedi juures. Seda hoitakse eraldi andmebaasis ning seda uuendatakse ainult selleks, et indikeerida, kas olete ankeedi lõpetanud või mitte. Identifitseerivat tunnust ei ole võimalik seostada ankeedi vastustega.