Õpiabi - teie ettepanekud


Küsitlus on koostatud Eesti Lugemisühingu aastakonverentsi ettevalmistusena. Selle tulemusi kajastatakse lugemisühingu kodulehel.

Hea kolleeg ja kaasamõtleja!
Eesti Lugemisühing valmistub konverentsiks "Kirjaoskus peegeldab heaolu". Keskne teema on õpiabi vajadus ja kättesaadavus. Uuringukeskus Centar on 2017. a avaldanud uurimuse haridusliku erivajadusega õpilasi kaasavast hariduskorraldusest (www.centar.ee/case-studies/hariduslike-erivajadustega-opilaste-kaasava-hariduskorralduse-uuring), mille järeldused hõlmavad eripedagoogide nappuse, abiõpetajate vajaduse, õpetajate täiendkoolituse, rahastuse, klassi suuruse piirmäära, erivajaduste määramise ja klassifitseerimise jt probleeme.
Et koguda materjali hetkeseisu ja tulevikuvaadete iseloomustamiseks, palume teil vastata mõnele küsimusele. Tulemused avaldatakse Eesti Lugemisühingu materjalides.

Ankeedis on 10 küsimust.
  Privaatsuse märge
See ankeet on anonüümne.
Kirje, mis hoiab Teie vastuseid, ei sisalda mitte ühtegi Teid identifitseerivat tunnust, kui muidugi ankeedis pole seda eriküsimusega küsitud. Kui olete kasutanud identifitseerivat võtit, et leida üles ankeet ja jätkata vastamist, siis seda identifitseerivat tunnust ei hoita ankeedi juures. Seda hoitakse eraldi andmebaasis ning seda uuendatakse ainult selleks, et indikeerida, kas olete ankeedi lõpetanud või mitte. Identifitseerivat tunnust ei ole võimalik seostada ankeedi vastustega.